Caydu.com có tính năng cho Hot Deals, Coupon Code mã giảm giá, bạn có thể List các sản phẩm có mã giảm giá để thu hút nhiều khách hàng hơn. Caydu.com là nơi dành cho khách hàng tìm kiếm các sản phẩm có mã giảm giá, tim kiem Hot Deals từ cửa hàng của bạn. Phần mềm của chúng tôi rất đơn giản để sử dụng, user friendly, va nhiều tính năng tuyệt vời cho các cửa hàng bán lẻ, shops, restaurants, hotels.